Диаметър на колелото
(mm)
Диаметър на колелото
Ширина на колелото
(mm)
Ширина на колелото
Диаметър на отвора
(mm)
Диаметър на отвора
Център
(mm)
Център
Спирачен път
(mm)
Спирачен път
Височина на колелото
(mm)
Височина на колелото
Диаметър на отвора
(mm)
Диаметър на отвора
Офсет
(mm)
Офсет
Диаметър на щифта
(mm)
Диаметър на щифта
Височина на колелото
(mm)
Височина на колелото
Височина на щифта
(mm)
Височина на щифта
Диаметър на болта
(mm)
Диаметър на болта
Височина на болта
(mm)
Височина на болта
Височина на колелото
(mm)
Височина на колелото
Диаметър на отвора
(mm)
Диаметър на отвора
Разстояние на дупката
(mm)
Разстояние на дупката
Диаметър на отвора
(mm)
Диаметър на отвора
Диаметър на отвора
(mm)
Диаметър на отвора
Размер на плочата
(mm)
Размер на плочата
Ширина на колелото
(mm)
Ширина на колелото
Ширина на колелото
(mm)
Ширина на колелото
Височина на колелото
(mm)
Височина на колелото
Височина на болта
(mm)
Височина на болта
Диаметър на болта
(mm)
Диаметър на болта
Височина на колелото
(mm)
Височина на колелото
Офсет
(mm)
Офсет
Диаметър на отвора
(mm)
Диаметър на отвора
Височина на колелото
(mm)
Височина на колелото
Офсет
(mm)
Офсет
Товароносимост
(mm)
Товароносимост
Тегло на колелото
(mm)
Тегло на колелото